• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

przedszkole logo big
 

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na      promowaniu zdrowego stylu życia.

Inicjatorem i koordynatorem Wielkopolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

 

 

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
  • w przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

Wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy w zakresie realizacji standardów programu jest otrzymanie przez naszą placówkę Certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Obecnie nasze działania skupiają się na procedurach  uzyskaniu Krajowego  Certyfikatu

 Raporty

pdfRaport 2021-2022

 
 
 

facebook