• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

game for the health game for the future

 

Produkty Projektu:

Game_for.

cookbook.pdf

 


Gra o zdrowie - Gra o przyszłość jest odpowiedzią na codzienne potrzeby grup docelowych.
Ten projekt jest projektem Erasmus +, który będzie trwał 24 miesiące i obejmie 6 szkół / przedszkoli z 5 krajów oraz ich lokalnych społeczności.

 

Cele
Głównym celem jest poprawa codziennych nawyków życia dzieci i ich rodzin.
Odkrywanie i poznanie przez dzieci:
-dobrych i złych nawyków zdrowotnych,
-sposobów spędzania wolnego czasu,
-podstawowych zasad higieny jamy ustnej,
-radzenia sobie ze stresem i emocjami,
-jak dbać o nasze środowisko.

Celem nauczycieli jest dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie innowacji i kreatywnego podejścia do uczenia się w wyżej wymienionych obszarach.

 

Postęp działań
Liderzy ze wszystkich szkół partnerskich będą regularnie komunikować się przez Skype, komunikator, Hangouty, e-maile, Whatsup, itp., Aby planować wspólne działania i przeglądać postępy. Podczas planowania zajęć zostanie uwzględniony głos ucznia.
Każdy partner jest odpowiedzialny za kierowanie jednym obszarem przydzielonym przez koordynatora projektu.
Każdy partner będzie współpracował z innymi w celu zorganizowania wideokonferencji, warsztatów i wydarzeń w określonych ramach czasowych.
Comiesięczne zadania z udziałem dzieci będą obejmować filmy o gotowaniu, konferencje na skype, warsztaty z rodzicami i partnerami ze społeczności lokalnej. Wykonując wyznaczone zadania, dzieci będą mogły zdobywać odznaki mistrzowskie w gotowaniu, myciu zębów, sporcie itp. Zdobywając wszystkie odznaki, otrzymają certyfikat Jestem mistrzem - Wygrałem zdrowie!

Pomysły zostaną udostępnione na Twitterze, Facebooku, Twinspace, szkolnych stronach internetowych, biuletyn szkolny, itp.

 

Spodziewane rezultaty

Dzieci:
- Nabycie umiejętności rozpoznawania dobrych i złych nawyków żywieniowych oraz prawidłowej higieny jamy ustnej.
- Świadomość znaczenia aktywnego spędzania czasu wolnego.
- Doskonalenie umiejętności emocjonalnych, zdobywanie samoświadomości wraz z narzędziami i strategiami radzenia sobie z emocjami i stresem.
- Inspirowanie dzieci do dbania o swoje otoczenie.

Rodzice i społeczność lokalna:
- Rosnąca świadomość znaczenia zdrowego stylu życia.
- Poprawa postawy, w jaki sposób dbamy o zdrowie swoje i innych.
- Poprawa współpracy między placówkami edukacyjnymi a społecznością lokalną i jej instytucjami.

Kadra nauczycielska:
- Zdobycie nowych kompetencji zawodowych w celu podniesienia jakości edukacji.
- Zdobywanie doświadczeń z innych instytucji i systemów edukacyjnych.
- Stworzenie książki kucharskiej, w której zawarte będą zdrowe, regionalne przepisy.

facebook