• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

 wow

 

Wonders of Waste to projekt o tym, jak możemy wykorzystać nasze odpady w nauczaniu dzieci. Rzeczy, które robimy, aby żyć wygodnie, mogą wpływać na otaczający nas świat, a ilość śmieci, które produkujemy każdego dnia, są czymś, o co powinniśmy bardziej dbać. Niewielkie działania i troska każdego człowieka mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na naszą planetę. Aby zmniejszyć naszą ciągłą produkcję odpadów i zastosować prawdziwy zrównoważony rozwój, konieczne jest wprowadzenie zmian w naszych nawykach konsumpcyjnych, codziennych zachowaniach, stylu życia i sposobach działania. Im szybciej nauczymy się wprowadzać te zmiany, tym lepiej dla naszej planety. Dlatego chcemy zacząć od bardzo wczesnego dzieciństwa: edukacji przedszkolnej.

 

 

 

Cele

Nasze główne cele i pożądane skutki w skrócie:

* Połączenie naszych dzieci z cudami natury i rozwijanie świadomości ekologicznej, aby szanować i chronić naszą planetę.

* Doskonalenie kompetencji i umiejętności w zakresie edukacji ekologicznej nauczycieli przedszkolnych.

* Konsolidacja i rozpowszechnianie najlepszych praktyk wśród dzieci i nauczycieli w przedszkolach, ale także ich rodzin i społecznościach lokalnych.

* Wymiana dobrych praktyk między różnymi krajami.

* Zwiększenie świadomości dzieci i rodzin na temat wpływu używanych produktów na środowisko i uświadomienie sobie, jak niewielkie zmiany w stylu życia mogą pomóc naszej planecie zachować zdrowie.

* Ukorzenienie wszystkich dobrych nawyków wyuczonych podczas projektów, aby stały się stałym elementem życia i nauczania w przedszkolach.

* Ulepszanie, utrwalanie i rozpowszechnianie nowych metod nauczania najlepszych praktyk w przedszkolach.

* Podniesienie poziomu jakości w naszych placówkach.

 

Postęp działań

W projekcie bierze udział siedem przedszkoli: z Islandii, Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Norwegii i Turcji. Projekt rozpoczął się w październiku 2019 roku na Islandii. Kolejna wizyta odbędzie się w Polsce w lutym 2020 roku, gdzie dowiemy się o sortowaniu odpadów. Następnie odwiedzimy Turcję w czerwcu 2020 roku, aby dowiedzieć się o ponownym użyciu. W październiku 2020 r. Przygotujemy plik śródokresowy w Grecji. W lutym 2021 odwiedzimy Bułgarię, aby dowiedzieć się o recyklingu. W kwietniu 2021 r. we Włoszech dowiemy się, jak wykorzystać wszystko, czego się nauczyliśmy, nawyk w naszym nauczaniu. A nasze ostatnie spotkanie odbędzie się w Norwegii w czerwcu 2021 r., Gdzie przedstawiamy raport końcowy.

 

Spodziewane rezultaty

Oczekujemy, że każdy nauczyciel w tym projekcie uczyni z recyklingu, ponowne wykorzystanie i myślenie praktyczne na rzecz naszego środowiska, jako nawyk nauczania dzieci.

 

facebook