• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

 Uwaga,

zmiana zasad odpłatności od września 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Organu Prowadzącego: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie naliczane będą z dołu, tzn. że rodzice będą dokonywać płatności do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.

W miesiącach grudzień i czerwiec, rodzic do 21 dnia deklaruje obecność dziecka w przedszkolu do końca miesiąca. Jest to informacja wiążąca, na tej podstawie zostaną wyliczone opłaty za m-c grudzień i czerwiec.

Wpłaty za przedszkole po wcześniejszym uzyskaniu informacji u intendent przedszkola - p. Oli z  o wysokości należności, prosimy kierować na konto: 10 1560 0013 2015 2808 1391 0001

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY, JAKA ZOSTANIE PODANA W PRZEDSZKOLU,  WPISANIE W TYTULE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ GRUPY

Wysokość dziennej stawki żywieniowej  1 września 2023 wynosi: 12,00 zł, bezglutenowe 12,00 zł

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

  1. Opłaty za wyżywienie ( koszt surowca tzw. ”wsad do kotła”).
  2. Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, która wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę; 

Z ww. opłaty zwolnione są dzieci 6 letnie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

Zasady odpłatności określa Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała Nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 z dnia 28 lutego 2018 r.

Szczegóły uchwały nr 673- BIP Urzędu Miejskiego w Koninie

Szczegóły uchwały nr 160- BIP Urzędu Miejskiego w Koninie

facebook