• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci, to odpowiedzialny i spokojny rodzic........

BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI

We współczesnej cywilizacji dzieci od najmłodszych lat mają styczność
z Internetem i nowymi technologiami. najpierw poprzez zabawę, a z upływem czasu poruszają się po świecie wirtualnym w konkretnym, wytyczonym sobie celu.

Z Internetu korzystają dziś coraz młodsze dzieci. Oprócz pożytecznych treści mogą natrafić na te szkodliwe jak np. pornografia, treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć lub nawołujące do nietolerancji. Obowiązkiem rodziców jest nauka bezpiecznego surfowania oraz uchronienie najmłodszych przed zagrożeniami.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Rodzice dbający o bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni pamiętać o swojej roli
i odpowiedzialności w tym zakresie. Należy podjąć następujące działania w celu zminimalizowania ryzyka dostępu do niewłaściwych dla dzieci treści.

1. Zainstalować w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowanie typu ,,kontrola rodzicielska" lub włączyć tę funkcję w oprogramowaniu urządzenia.

2. Stworzyć na komputerze różne profile użytkowników z przypisanymi im odpowiednimi uprawnieniami.

3. Ustawić opcję bezpiecznego filtra w przeglądarce internetowej.

4. Umiejscowić komputer w widocznym miejscu i obserwować jakie strony odwiedza dziecko.

Zadaniem rodzica jest przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego
i bezpiecznego korzystania z sieci. Zalecamy rodzicom aby:

1. Ustalić wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, ilość czasu i cel.

2. Towarzyszyć dziecku, gdy korzysta z Internetu, pokazać ciekawe i wartościowe strony internetowe oraz aktywności w sieci.

3. Uświadomić dziecku, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i w sposób prawdziwy przedstawiają rzeczywistość.

4. Nauczyć dziecko poszukiwania informacji z wielu źródeł oraz pokazać jak krytycznie oceniać wiarygodność źródeł.

5. Poinstruować, jak ma się zachować jeśli zetknie się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci.

6. Zapewnić dziecko, że z sytuacją problemową, nie tylko w sieci, zawsze może zwrócić się do rodziców.

Przedszkolakowi w zupełności wystarczy korzystanie z Internetu maksymalnie 20-30 minut w ciągu dnia, w towarzystwie opiekuna. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy oraz rozrywki, a właściwie użytkowany może przynieść wiele pożytku dla cyfrowej edukacji dziecka.

Przydatne linki dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników w sieci.

http://www.dzieckowsieci.pl

http://www.sieciaki.pl

http://www.saferinternet.pl

http://www.dyzurnet.pl

http://www.helpline.org.pl

facebook