• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

SZANOWNI RODZICE!!!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Etap I KONTYNUACJA rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola,
Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola
i trwać będzie od 13.02.2023. do 17.02.2023.

Rodzice otrzymają od nauczycieli DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024, które maksymalnie do dnia 14 lutego 2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć u nauczyciela grupy lub w sekretariacie przedszkola.

Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku dopełnienia niezbędnych formalności.

Etap IIREKRUTACJA DZIECI NOWYCH

Rekrutacja odbywa się jedynie na wolne miejsca, którymi dysponuje przedszkole,
po wprowadzeniu do systemu dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, rodzic ma obowiązek zalogowania się w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl  (link będzie aktywny od 01.03.2023. od godz. 8.00 do 24.03.2023. do godz. 15.00) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy bezwzględnie wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Rekrutacja dzieci posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.

 zarz_2022_009_01_1642674449-1_1.pdf

facebook