• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

inteligencja emocjonalna logoWraz z początkiem roku ruszyło w naszym przedszkolu urzeczywistnienie projektu „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcja K2 - partnerstwa strategiczne. Koordynatorem jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie w partnerstwie z placówkami z Islandii, Hiszpanii, Włoch, Cypru, Bułgarii, Irlandii Płn., Portugalii. Projekt jest odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby każdej z grup docelowych placówek partnerskich: dzieci, rodzice, środowisko lokalne. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy z zakresu r Grupą docelową bezpośrednio zaangażowaną w projekt będzie po 25 dzieci z każdej placówki partnerskiej oraz 26 nauczycieli i pracowników tych instytucji. W grupie docelowej swoje miejsce mają również dzieci niepełnosprawne. Zwłaszcza dla tych dzieci projekt wyrównuje szanse edukacyjne na dalszych etapach nauki. Nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt są otwarci na innowacje i twórcze podejście do nauki, zwłaszcza na najniższym szczeblu edukacji.

W dniach 29.05 - 2.06.2017 r. delegacja nauczycieli z naszego Przedszkola uczestniczyła w szkoleniu w ramach projektu Erasmus+„INTELIGENCJA EMOCJONALNA KLUCZEM DO SUKCESU DZIECKA”. Tym razem warsztaty odbywały się w hiszpańskiej szkole pierwszego stopnia. Dzięki uprzejmości nauczycieli i dzieci, tamtejszej Szkoły, kadra naszego Przedszkola oraz pozostali partnerzy projektu mogli oglądać jakie metody, środki oraz narzędzia można wykorzystać w pracy z dzieckiem zgodnie z tematyką

W dniu 22.03.2017 r. obyła się pierwsza wideokonferencja Projektu.W dniu 22.03.2017 r. obyła się pierwsza wideokonferencja Projektu.Nauczyciele oraz dzieci mogli zapoznać się wzajemnie z zagranicznymi partnerami.

W dniach 20.11.2017r.-24.11.2017r. delegacja nauczycieli z Przedszkola uczestniczyła w szkoleniu w ramach projektu Erasmus+„ Inteligencja Emocjonalna Kluczem do Sukcesu Dziecka”. Warsztaty odbywały się we włoskiej szkole podstawowej oraz przedszkolu w Marsali. Dzięki uprzejmości wspaniałych nauczycieli i dzieci, kadra naszego Przedszkola oraz pozostali partnerzy projektu mogli zapoznać się z ciekawymi  metodami, środkami oraz narzędziami, które włoscy nauczyciele wykorzystują podczas codziennej pracy z dziećmi.  

facebook