• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni II Edycja Rok szkolny 2020/2021.

We wrześniu 2020 roku,  nasze przedszkole przystąpiło do projektu „Magiczna moc bajek” . Jego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób                      z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe obejmują działania:

 • Upowszechniające czytelnictwo, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtujące postawy: Wychowanie do wartości.
 • Przekazujące za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Kształtujące postawę empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawiające dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcąsię bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadamiające dzieciom o ich praw i obowiązkach.
 • Uwrażliwiające na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalające pozytywne emocje (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijające wyobraźnię, koncentrację i uwagę, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomagające wszechstronny rozwoju dziecka.
 • Popularyzujące wśród dzieci animację jako sztukę oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

facebook