• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole Nr 32 z oddziałami integracyjnymi
w Koninie

BIP GOV

Przetargi/oferty

DostawySukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w 2024 r. Zamówienie -oferta 24    
ZP3/12/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w 2023 r. Informacje podstawowe Formularze Komunikacja Oferty/wnioski Identyfikator postępowania ocds-148610-837ad81b-8023-11ed-b4ea-f64d350121d2 Numer referencyjny postępowania ZP3/12/2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac...

  Wybór najkorzystniejszej oferty !!!!   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08.09.2022r. Specyfikacja warunków zatrudnienia Odpowiedź na zapytani Oferty Instrukcja Ogłoszenie o zamówieniu Plan postepowania o zamówieniu Projekt umowy Załącznik Nr 1 Załącznik Nr2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załączniki Nr 5 Załącznik Nr 6  
ZP1/01/2022 r. Sukcesywna  dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w 2022 r. Konin 22.02.2022 r. Zamawiający Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin  podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm. ) informuje o wyborze najkorzystniejszej...

ZP1/01/2022 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w 2022 r. Zamawiający Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin informuje na podst. art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm. ),że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie...

Konin 02.02.2022 r. Zamawiający Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin informuje na podst. art. 222 ust. 4 Ustawy PZP (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze. zm.) ,że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: Część NR 1 PIECZYWO 13 771,50 zł brutto Część NR 2 MIĘSO DROBIOWE 11 726. zł brutto  Część NR 3 PRODUKTY MLECZARSKIE 30443,80...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ZP1/01/2022 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w 2022 r.   Ogłoszenie o zamówieniu.pdf223.37 KB Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.pdf36.13 KB SWZ 2022.docx38.85 KB Zalnr_1_OFERTOWY.docx18.42 KB zal.nr 2 do SWZ.xls55.00 KB zal3_OSWIADCZENIE.docx12.87...

W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, w dniu 2.06.2021 r. na podstawie złożonych ofert, Komisja dokonała wyboru dostawców w poszczególnych Pakietach Pakiet I – nabiał i przetwory mleczarskie - wybrano ofertę: Firmy Transportowo-Usługowo-Handlowa, ul. Spółdzielców 28, 62-510 Konin ...

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności na realizację zamówienia dotyczącego dostawy sprzętu specjalistycznego w ramach projektu pt. „Równy start dla najmłodszych" nr RPWP.08.01.01-30-0061/19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu...

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32535 Żalączniki Konin_sprzęt_-_zapytanie_ofertowe.pdf1.62 MB Konin_sprzęt_-_zapytanie_ofertowe_z01_oświadczenie.docx60.2 KB Konin_sprzęt-_zapytanie_ofertowe_z02_oświadczenie.docx71.31 KB Konin_sprzęt_-_zapytanie_ofertowe_z03_oferta.DOCX71.32 KB Konin_sprzęt_-_zapytanie_ofertowe_z04_umowa.docx68.94 KB : W związku z...