• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole Nr 32 z oddziałami integracyjnymi
w Koninie

BIP GOV

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 43 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
 • Adres: ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 43 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne znajduje się od wschodniej strony budynku, furtka oraz drzwi wejściowe zamykane są na zamek typu elektromagnes. Należy wpisać czterocyfrowy kod, aby otworzyć samodzielnie drzwi (kod znajduje się przy klawiaturze) lub przycisnąć przycisk dzwonka, wówczas ktoś z pracowników otworzy furtkę i drzwi.
Drugie wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej, drzwi wejściowe także zamykane na elektromagnes i otwierane czterocyfrowym kodem.
Obydwa wejścia do budynku posiadają schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada systemu głosowego naprowadzania osób niewidomych i oznaczeń w alfabecie brajla, nie posiada również dodatkowych oznaczeń wizualnych, kontrastowych dla osób słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnych.
Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter budynku z salami dydaktycznymi, sekretariat, korytarze oraz WC. Na piętro budynku można dostać się schodami, na których zamontowane jest wyciąg typu krzesełko (jednoosobowe).
Parking przy budynku od strony zachodniej posiada dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W przedszkolu są osoby ,które posiadają kwalifikacje do porozumiewania się w języku migowym. 
  Wniosek o zapewnienie dostępności_wersja dla jednostek 

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.