• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

za zyciem 2022 1

Od października 2022 roku nasze przedszkole realizuje rządowy Program„Za Życiem” Ministerstwa Edukacji Narodowej II priorytet utworzenie wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczychze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki. Uprawnia on do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat. Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Konin. Finansowany jest ze środków budżetu państwa, korzystanie z Programu jest bezpłatne.

Rekrutacja do Programu jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania Programu tj do 31 grudnia 2026; kolejność i zakwalifikowanie dzieci do programu, weryfikowane jest przez Koordynatora programu . Realizacja wsparcia/zajęć odbywa się od poniedziałku do soboty w Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Szczegóły wsparcia: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie, rodzaj przyznanego wsparcia, przekazywane są osobiście rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka zakwalifikowanego do Programu.

Zgłoszenia do Programu odbywa się poprzez wypełnienie wniosku oraz zaświadczecznia lekarskiego ( zaświadczenie lekarskie tylko dla dzieci nie posiadających opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka)

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK_O_UCZESTNICTWO_W_PROGRAMIE_ZA_ŻYCIE.docx

zaświadczenie_lekarskie_do_programu.docx

Szczegółowe informacje pod nr telefonu:

Justyna Rogowska- Chmiel -667 776 068,

sekretariat Przedszkola- 63 242 43 55

facebook