• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

W latach od 2019 -2022 r w naszym przedszkolu realizowaliśmy projekt ekologiczny Erasmus+ WowWonders of Waste. Naszymi partnerami z którymi współpracowaliśmy były Grecja, Norwegia, Islandia, Bułgaria, Włochy, Turcja. Celem projektubyło dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z działaniami zgodnymi z zasadą 3 x R -Recognize, Reduse, Recycle. Aktywności polegały na poznawaniu materiałów używanych w życiu codziennym (plastik, papier, szkło, materiały organiczne) poprzez gry, zabawy, konkursy i działania ekologiczne odbywające się również na świeżym powietrzu. Dzieci nauczyły się rozpoznawania naturalnych i zrównoważonych materiałów. Do projektu zostali włączeni rodzice oraz środowisko lokalne. Dzięki założonym działaniom zostały osiągnięte następujące cele:

 • Angażowanie dzieci i dorosłych w działania proekologiczne zmierzające w kierunku zmniejszenia ilości odpadów na terenie placówki.
 • Kształtowanie nawyku segregowania odpadów.
 • Intensyfikowanie świadomości wychowanków, w zakresie utrzymywania czystości w bliższym i dalszym środowisku społeczno – przyrodniczym dziecka.
 • Upcykling – znalezienie sposobów na ponowne wykorzystanie odpadów.
 • Uczenie, prawidłowego gospodarowania odpadami, w celu poprawy jakości i estetyki życia w mieście.
 • Wyrabianie nawyku zbierania surowców wtórnych.
 • Przygotowanie dzieci do roli świadomego konsumenta w życiu dorosłym oraz oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych.

Udział w projekcie Erasmus+ Wonders of Waste i zaangażowanie w inicjatywy ekologiczne zostały bardzo wysoko ocenione i decyzją Kapituły Programu Eco - School nasza placówka została wyróżniona międzynarodowym certyfikatem Zielona Flaga.

Certyfikat Zielona Flaga

 

facebook