• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

 

Uwaga,
zmiana zasad odpłatności od września 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Organu Prowadzącego: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie naliczane będą z dołu, tzn. że rodzice będą dokonywać płatności do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.

W miesiącach grudzień i czerwiec, rodzic do 21 dnia deklaruje obecność dziecka w przedszkolu do końca miesiąca. Jest to informacja wiążąca, na tej podstawie zostaną wyliczone opłaty za m-c grudzień i czerwiec.

Wpłaty za przedszkole po wcześniejszym uzyskaniu informacji u intendent przedszkola - p. Oli z  o wysokości należności, prosimy kierować na konto: 10 1560 0013 2015 2808 1391 0001

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY, JAKA ZOSTANIE PODANA W PRZEDSZKOLU,  WPISANIE W TYTULE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ GRUPY

Wysokość dziennej stawki żywieniowej  w roku szkolnym 2022/2023 wynosi: 9,00 zł,  żywienie bezglutenowe 12,00 zł

Informacje o opłacie za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu za miesiąc wrzesień 2022 będzie można uzyskać w dniach od 03.10-05.10.2022r pod numerem telefonu 63 2424355 lub w sekretariacie przedszkola u p. Oli. 

facebook