• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

Nasze przedszkole wraz z Fundacją Sukces Dziecka bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+ " Life in a drop of water". W związku z działaniami projektu w dniach 10-12 czerwca odbył się wyjazd szkoleniowy do Hiszpanii. Obserwacja zajęć edukacyjnych, przedstawienie działań szkół w projekcie, planowanie kolejnych wspólnych kroków to nie jedyne zadania wykonane przez nas w tym czasie. Poznaliśmy nowe metody wspierania dzieci podczas zajęć tj. Brain break, które pozwolą nam ulepszyć funkcjonowanie naszych uczniów. Rozwinęliśmy wiedzę na temat systemu edukacji i ich form. Zaobserwowaliśmy różne metody i formy pracy z dziećmi w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadziliśmy konstruktywne rozmowy na temat zmian klimatycznych i sposobów ich zapobiegania, a także wpływu człowieka na przyszłość otaczającego nas świata. Wymiana doświadczeń z przedszkolami z Hiszpanii, Islandii oraz Austrii wzbogaciła nasz warsztat pracy i pozwoliła na rozszerzenie wiedzy państw współpracujących w temacie projektu.

                                 2

                                 1

facebook