• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

W dniu 4 kwietnia 2023r.w Przedszkolu nr 32 w Koninie odbył się przemarsz z niebieskimi balonikami na znak solidarności z dziećmi ze Spectrum autyzmu. Przedszkolaki w tym dniu wykonały również puzzle w kolorze niebieskim, które zaprezentowały na holu. Naszym celem w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb tych osób . Chcemy u naszych przedszkolaków kształtować właściwe postawy prospołeczne oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

123

facebook