• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole nr 32
w Koninie

W dniu 21.03.2023 rok w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie odbyły się obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. W tym dniu wszyscy okazaliśmy naszą solidarność z osobami z trisomią 21. W grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które przybliżyły dzieciom tematykę osób z zespołem Downa. Zaprezentowano krótki teatrzyk z udziałem pacynek, zorganizowano zabawy muzyczno ruchowe, na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało szablon skarpety. Drobne gesty mają znaczenie, dlatego wszystkie dzieci oraz pracownicy przedszkola w tym dniu założyli skarpety nie do pary.

down 1 down 2down 3 down 4 down 5 down 6 down 7 down 8 down 9

facebook