plen

logo reaguj

Szkoła współpracy

07 szkola wspolpracySzkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Przedsięwzięciem, które podjęliśmy by zachęcić rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach wychowawczych w naszej placówce jest uczestnictwo w projekcie realizowanym przez MEN w ramach POKL, Priorytet III – wysoka, jakość systemu oświaty: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia przedszkola.W ramach projektu, przedszkole otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów dla dyrektora, przedstawicieli rodziców i nauczycieli podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w placówce. Warsztaty, będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i w życiu przedszkola. Wspólna praca rodziców i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie przedszkola zaowocuje opracowaniem indywidualnego programu współpracy.

12
3