plen

logo reaguj

Opłaty

Odpłatność za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosić 1 złotych (w zależności od ilości dni w miesiącu rozliczeniowym oraz godzin ponad podstawę programową) wg. poniższej tabeli:

Ilość dni w miesiącu Ilość godzin ponad podstawę programową
1 godz. 2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz. 6 godz. 7 godz.
19 dni 19,00 38,00 57,00 76,00 95,00 114,00 133,00
20 dni 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
21 dni 21,00 42,00 63,00 84,00 105,00 126,00 147,00
22 dni 22,00 44,00 66,00 88,00 110,00 132,00 154,00
23 dni 23,00 46,00 69,00 92,00 115,00 138,00 161,00

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wnoszenia opłaty miesięcznie z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, płatnych na konto Przedszkola

GETIN NOBLE BANK S.A.

10 1560 0013 2015 2808 1391 0001