poster GRUPY DZIECI

poster INNOWACJE

poster PLAN DNIA

poster JADŁOSPIS

poster GALERIA

Nasze działania

 

 

Mistrzowie kodowania

11 copy

chronimy-dziecijpg1

01-akademia-zdrowego-przedszkolaka

 

logo bibloteki

 

kraina

02-szkola-odkrywcow-talentow

EU flag-Erasmus vect POS 

LOGO

 

pod wspolnym 1

 

logoUniPower 1

sukces dziecka kopia

szkoa promujca zdrowie

sieć szkół

03-ecokidsecoparents

 

03-lifelong-learning-programme

04-kapital-ludzki

05-etwinning

06-eco-schools

07-szkola-wspolpracy

08-rok-szkoly-w-ruchu

 

f002 

 f003

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 149
Zakładki : 27
Odsłon : 274165


Ogłoszenie

W związku z wygaśnięciem Uchwały Nr 159 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin, a wejściem w życie Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z tych opłat w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin z dniem
1 listopada 2013r nastąpi rozwiązanie umowy cywilno-prawnej z rodzicami na mocy porozumienia stron
z dnia 31.10.2013.

Jednocześnie podpisane zostaną deklaracje w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014

Proszę rodziców o zgłaszanie się w dniu 31.10.2013 w celu rozwiązania umowy korzystania
z wychowania przedszkolnego i podpisanie nowej deklaracji od 01.11. 2013/2014.


Osoba przyjmująca deklaracje: ALEKSANDRA MORKOWSKA