poster GRUPY DZIECI

poster INNOWACJE

poster PLAN DNIA

poster JADŁOSPIS

poster GALERIA

Nasze działania

 

 

Mistrzowie kodowania

11 copy

chronimy-dziecijpg1

01-akademia-zdrowego-przedszkolaka

 

logo bibloteki

 

kraina

02-szkola-odkrywcow-talentow

EU flag-Erasmus vect POS 

LOGO

 

pod wspolnym 1

 

logoUniPower 1

sukces dziecka kopia

szkoa promujca zdrowie

sieć szkół

03-ecokidsecoparents

 

03-lifelong-learning-programme

04-kapital-ludzki

05-etwinning

06-eco-schools

07-szkola-wspolpracy

08-rok-szkoly-w-ruchu

 

f002 

 f003

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 149
Zakładki : 27
Odsłon : 274137


PO WER Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

logoUniPower 1

PO WER Edukacja Szkolna

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Do grupy tej zaliczają się: nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, którzy są zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich II stopnia.

W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w jednej zagranicznej mobilności zgodnie z zasadami programu Erasmus+:

  • działalność dydaktyczna (teaching assignmet): działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich;
  • szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą;
  • job shadowing.

 

W związku z realizacją przez naszą placówkę, projektu PO WER Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pt.: „Sukces dziecka w naszych rękach”. 30 Przedstawicieli kadry pedagogicznej ma możliwość udziału w zagranicznych mobilnościach. Już w styczniu tego roku 3 osoby z naszej kadry uczestniczyły w kursie językowym w Cambridge.

 

 
 IMG-20160129-WA0083  Również w Wielkiej Brytanii- w lipcu 2016 następne 11 osób weźmie udział w kursie doskonalącym umiejętności językowe, w tym 4 osoby w kursie metodycznym w zakresie nauki języka angielskiego dzieci. W mobilnościach weźmie udział również dyrektor przedszkola, który odbędzie kurs języka angielskiego we wrześniu 2016r.
 

We wrześniu nauczyciele i specjaliści będą mogli wziąć udział w kursie metodycznym w Rydze (Łotwa) w zakresie stosowania różnorodnych metod pracy dla dzieci z dysfunkcjami, zwłaszcza dla dzieci autystycznych. W ramach Job Shadowing odbędą się wizyty studyjne w palcówkach oświatowych w Turcji pod kątem zdobywania doświadczeń związanych z wdrażaniem dwujęzyczności i pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Przedszkole nieustannie prowadzi działania podnoszące, jakość edukacji poprzez stworzenie warunków do zdobywania kompetencji zawodowych, jak również językowych kadry pedagogicznej związanych ze specyfiką placówki. Przyczynia się to do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i jego rodziną. Celem działań przedszkola w ramach realizacji projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań metodyczno-programowych i organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym, mając przekonanie, że wykształcenie pewnych umiejętności na tym etapie zaowocuje na dalszych szczeblach edukacji.