poster GRUPY DZIECI

poster INNOWACJE

poster PLAN DNIA

poster JADŁOSPIS

poster GALERIA

Nasze działania

 

 

Mistrzowie kodowania

11 copy

chronimy-dziecijpg1

01-akademia-zdrowego-przedszkolaka

 

logo bibloteki

 

kraina

02-szkola-odkrywcow-talentow

EU flag-Erasmus vect POS 

LOGO

 

pod wspolnym 1

 

logoUniPower 1

sukces dziecka kopia

szkoa promujca zdrowie

sieć szkół

03-ecokidsecoparents

 

03-lifelong-learning-programme

04-kapital-ludzki

05-etwinning

06-eco-schools

07-szkola-wspolpracy

08-rok-szkoly-w-ruchu

 

f002 

 f003

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 149
Zakładki : 27
Odsłon : 274160


POKL

2012-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty pod nazwą „W drodze do wiedzy”   W ramach projektu kadra przedszkola uczestniczyła w różnych formach dokształcania i doskonalenia w celu podniesienia, jakości pracy placówki w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym;

 

 

2012-2014 Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Partnerstwie z Fundacją Wiosna w Sercu „KLUB DZIECIĘCY – mama wraca do pracy” dla dzieci od 1 do 3 lat   Projekt ma na celu powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, które ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z  urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci. W ramach tego przedsięwzięcia zapewniona została opieka również dla dzieci niepełnosprawnych;

 

 

2008-2010 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Na współfinansowanie realizacji projektu „Otwieramy dzieciom świat”- upowszechnienie edukacji przedszkolnej”

Program był adresowany do dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Dzieci niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach indywidualnych zez specjalistami. Zorganizowane zostało poradnictwo psychologiczne i grupa wsparcia. Prowadzone były warsztaty dla rodziców i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci;