• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Małe kroki – duże sukcesy”

Cel projektu: Utworzenie do 30.06.2019r. w Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, 35 nowych miejsc wychowania Przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nowych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w toku kursów i studiów podyplomowych oraz dostosowanie pomieszczeń lekcyjnych, kuchennych, doposażenie kuchni do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Beneficjent: Miasto Konin/Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

  Pomoce dydaktyczne oraz zabawki zakupione z projektu: „Małe kroki – duże sukcesy”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wycieczka do Alpakarni P&M sfinansowana w ramach projektu "Małe kroki - duże sukcesy".

Informacje

Plan Dnia

Jadłospis

Grupy

Galeria

Komunikaty

Wirtualny Spacer

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram