plen

logo reaguj

Logo projektuZostań mistrzem - myśl kreatywnie! to tytuł projektu realizowanego i koordynowanego przez nasze Przedszkole w okresie 1.10.2017 r. - 30.09.2019 r.
Naszymi Partnerami są placówki oświatowe z Litwy, Islandia, Portugali, Hiszpanii, Walii (UK), Grecji.
Cel główny projektu to wzrost kompetencji 50 nauczycieli placówek partnerskich w obszarze ICT poprzez poznanie w okresie realizacji projektu nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem podstaw programowania.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli placówek partnerskich w obszarze ICT poprzez poznanie w okresie realizacji projektu nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem podstaw programowania .

Ponadto celem projektu jest:

 • wspieranie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka
 • przygotowanie dzieci do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych
 • rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności
 • poznanie nowego, praktycznego wymiaru robotyki, zafascynowanie dzieci naukami ścisłymi
 • kreatywne wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie
 • Integracja treści z różnych obszarów nauczania z językiem angielskim przy wykorzystaniu metody CLIL
 • rozwijanie zdolności dzieci poprzez pracę na materiałach edukacyjnych bliskich dzieciom, w tym wykorzystanie klocków Lego Education oraz RoboRobokids
 • Budowa nowoczesnego modelu edukacji, kształcenie przyszłych liderów, przy jednoczesnej nauce pracy w zespole.
 • nawiązania współpracy międzynarodowej, czerpania doświadczenia i wiedzy z różnych systemów edukacyjnych
 • zaangażowania rodziców i przedstawicieli instytucji działających w obszarze edukacji w proces rozwoju
 • wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, zwłaszcza ze śr. defaworyzowanych, w tym niepełnosprawnym, imigrantom, znajdującym sie w niekorzystnej sytuacji ekonom. i tym samym zapobieganie niepowodzeniom na dalszych etapach edukacji.

Każdy z partnerów wniesie do projektu przykłady dobrych praktyk.

Grupą docelową bezpośrednio zaangażowaną w projekt będzie po 25 dzieci z każdej placówki partnerskiej oraz 50 nauczycieli i pracowników tych instytucji. W grupie docelowej swoje miejsce mają również dzieci ze śr. defaworyzowanych, w tym niepełnosprawne, imigranci, znajdujące sie w niekorzystnej sytuacji ekonom. Zwłaszcza dla tych dzieci projekt wyrównuje szanse edukacyjne na dalszych etapach nauki. Nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt są otwarci na innowacje i twórcze podejście do nauki, zwłaszcza na najniższym szczeblu edukacji.

W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów odbędą sie 4 krótkie spotkania szkoleniowe nauczycieli i pracowników. Podczas tych spotkań nauczyciele będą mogli dzielić sie doświadczeniem w stosowaniu nowatorskich metod pracy z dziećmi, brać udział w zajęciach otwartych, dyskusjach, warsztatach tematycznych. Ponadto pomiędzy spotkaniami w placówkach będą realizowane określone działania pozwalające na wypracowanie zakładanych rezultatów i produktów, do których zaliczamy:

 • wykonany wspólnie Robot Lego wraz z oprogramowaniem,
 • księga zabaw kodowania – zbiór scenariuszy wraz z wykonanymi przez partnerów pomocami dydaktycznymi;
 • program autorski: „Learn to Learn – step by step "zawierający wypracowany wspólnie materiał edukacyjny rozwijający podstawowe umiejętności dzieci, w tym wykorzystanie klocków Lego Education oraz RoboRobokids
 • Baza Quizów edukacyjnych on-line – łamigłówki kodujące
 • animacja poklatkowa z wykorzystaniem klocków lego
 • animowane kartki – wykorzystanie poznanych aplikacji do nauki kodowania , np. Scratch Junior

Dla sprawnej realizacji projektu powstanie grupa zarządzająca ze strony polskiej oraz zespoły projektowe w placówkach partnerskich, które podczas 4 międzynarodowych spotkań projektowych określą role i zadania każdego z partnerów, założone do osiągnięcia cele oraz sposoby, metody osiągnięcia rezultatów.

PRODUKTY:

Filmy poklatkowe

Grecja
Hiszpania
Islandia
Litwa 1 Litwa 2
Polska
Walia