• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KONINIE

06:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, elementy arteterapii, małe formy teatralne, koła zainteresowań służące realizacji programu wychowania przedszkolnego o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Jako profilaktyka logopedyczna. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze.
Zabawy z językiem angielskim - utrwalenie.

08:00-08:30 Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, zabawy poranne.
Czynności porządkowe w sali; czynności samoobsługowe w łazience.
Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk.
08:30-09:00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie przy stole.

Dzieci młodsze
09:00-11:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w j. obcym nowożytnym - angielskim przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
„Witaminka – spożywanie soków, owoców i warzyw”.
Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Zabawy dowolne, integracyjne, stolikowe w sali.

Dzieci starsze
09:00-11:15 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym – angielskim przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
„Witaminka – spożywanie soków, owoców i warzyw”.
Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Zabawy dowolne, integracyjne, stolikowe w sali.

11:15-11:30 Wdrażanie dzieci do samoobsługi utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych - przygotowanie do obiadu.
11:30-12:30 Obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; pogadanki ba temat zdrowego odżywiania się; dbanie o czystość na stolikach.
Utrwalanie nawyków higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, mycie zębów.

12:30-13:00 Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, zabawy wyciszające,
praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna;

13:00-13:45 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej (arteterapia), muzycznej (muzykoterapia), ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym;
Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców oraz gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna).
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Zabawy z językiem angielskim - utrwalenie materiału.

13:45-14:00 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
14:00-15:00 Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku, zachęcanie do samodzielności, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

15:00-17:00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.
Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, praca z dzieckiem zdolnym, utrwalanie wierszy, piosenek.
Rozchodzenie się dzieci.

Informacje

Plan Dnia

Jadłospis

Grupy

Galeria

Komunikaty

Wirtualny Spacer

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram