plen

logo reaguj

Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

wczesne plakat

Rogowska Justyna - pedagog specjalny, surdpedagog, tyflopedagog,koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Antecka-Mazur Magdalena - psycholog

Antoszczyk Kołecka Aleksandra - legopeda, neurologopeda

Augustyniak Rybicka Anna - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta BIOFEEDBACK

Bielińska Elżbieta - logopeda, koordynator PPP

Bryl Drzewiecka Julita - psycholog, surdopedagog, tyflopedagog

Chojnacka Wuczyńska Dorota - logopeda, surdopedagog

Makowska Anna - pedagog specjalny, terapeuta AAC

Michalak Jędrzejczak Iwona - psycholog

Lizik Kwaśniewska Agnieszka - terapeuta SI, fizjoterapeuta, 

Bednarska Anna - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath

Kordylewski Marcin - fizjoterapeuta

Mieszkian Aleksandra - hipoterapeuta

Sosiński Adam - instruktor pływania

Szczepaniak Joanna - dogoterapeuta

Rakowska Ilona - fizjoterapeuta
 

REHABILITACJA

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

 

BIOFEEDBACK

 

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE

 

ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA