plen

logo reaguj

Innowacje Pedagogiczne

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Cel innowacji "Everyday English" jest rozwijanie umiejętności językowych dzieci oraz poszerzanie zdobytych już kompetencji komunikacyjnych poprzez częsty kontakt z językiem angielskim, zapewniony podczas różnorodnych zajęć w przedszkolu.Cel innowacji "Everyday English" jest rozwijanie umiejętności językowych dzieci oraz poszerzanie zdobytych już kompetencji komunikacyjnych poprzez częsty kontakt z językiem angielskim, zapewniony podczas różnorodnych zajęć w przedszkolu.

Głównym założeniem innowacji jest kontynuacja nauki języka angielskiego przez dzieci, która ma miejsce w naszym przedszkolu od kilku lat. Zajęcia z języka angielskiego są ogólnodostępne dla dzieci z wszystkich grup w godzinach podstawy programowej.

W grupach dzieci 3 - 4 - letnich zajęcia będą trwały 15 minut, a u  5 - 6 - latków 30 minut, zawsze będą prowadzone w uzależnieniu od potrzeb i możliwości dzieci. Ponadto, nauczyciele prowadzący utrwalą słownictwo, wiersze i piosenki w godzinach porannych i popołudniowych każdego dnia. Dla nauczycielek pracujących w grupach integracyjnych zawsze ważne są dzieci niepełnosprawne. Dlatego istotna jest współpraca z nauczycielami wspierającymi w celu dostosowania zajęć z języka angielskiego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Zgodnie z metodą immersji dzieci będą osłuchiwały się z językiem obcym podczas różnych zajęć w przedszkolu np. posiłków, zabawy swobodnej, spacerów. W celu pobudzenia swobodnej komunikacji dzieci będą miały kontakt z dodatkowym nauczycielem mówiącym jedynie w języku angielskim.

Metoda dwujęzyczności, realizowana w dwóch grupach przedszkolnych, pozwala na codzienny kontakt z językiem obcym w przedszkolu, ponad połowę czasu podstawy programowej. Język ten jest stosowany w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej: podczas zabaw, toalety, spożywania posiłków, czy wyjścia na spacer.Jest narzędziem ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci. Mali uczniowie poznają dzięki niemu swoje otoczenie i świat, gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i środowisku. Dzieje się to za pomocą integracji wypowiedzi z treściami oraz czynnościami, które dzieci obserwują i w których uczestniczą. Tak więc dla użycia języka angielskiego istnieje zawsze wyraźny kontekst sytuacyjny, by na jego podstawie dzieci mogły zrozumieć znaczenie wypowiedzi.