• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej przedszkole32konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole32konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-10-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
– brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
– brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– brak focusu wokół elementów nawigacyjnych
– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Jędrzejska,adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 43 55 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin
 1. Budynek Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi położony jest przy ul. Przemysłowej 7.
  Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 2. Wejście główne znajduje się od wschodniej strony budynku, furtka oraz drzwi wejściowe zamykane są na zamek typu elektromagnes. Należy wpisać czterocyfrowy kod, aby otworzyć samodzielnie drzwi (kod znajduje się przy klawiaturze) lub przycisnąć przycisk dzwonka, wówczas ktoś z pracowników otworzy furtkę i drzwi.
 3. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej, drzwi wejściowe także zamykane na elektromagnes i otwierane czterocyfrowym kodem.
 4. Obydwa wejścia do budynku posiadają schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek nie posiada systemu głosowego naprowadzania osób niewidomych i oznaczeń w alfabecie brajla, nie posiada również dodatkowych oznaczeń wizualnych, kontrastowych dla osób słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter budynku z salami dydaktycznymi, sekretariat, korytarze oraz WC. Na piętro budynku można dostać się schodami, na których zamontowane jest wyciąg typu krzesełko (jednoosobowe).
 7. Parking przy budynku od strony zachodniej posiada dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 9. W przedszkolu są osoby ,które posiadają kwalifikacje do porozumiewania się w języku migowym.

Informacje

Plan Dnia

Jadłospis

Grupy

Galeria

Komunikaty

Wirtualny Spacer

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram