plen

logo reaguj

SZANOWNI RODZICE!!!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Etap I KONTYNUACJA rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola,
Ten etap przeznaczony jest
wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola
i trwać będzie od
17.02.2020. do 21.02.2020.

Rodzice otrzymają od nauczycieli DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, które maksymalnie do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 15.00 należy złożyć u nauczyciela grupy lub w sekretariacie przedszkola.

Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku dopełnienia niezbędnych formalności.

Etap IIREKRUTACJA DZIECI NOWYCH

Rekrutacja odbywa się jedynie na wolne miejsca, którymi dysponuje przedszkole,
po wprowadzeniu do systemu dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. W celu złożenia
WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KONINIE
, rodzic ma obowiązek zalogowania się w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl  (link będzie aktywny od 02.03.2020. od godz. 8.00
do 27.03.2020. do godz. 15.00)
i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie.
Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy bezwzględnie wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć
do przedszkola pierwszego wyboru wraz z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Rekrutacja dzieci posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina w sprawie rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych

Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci, to odpowiedzialny i spokojny rodzic........

BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI

We współczesnej cywilizacji dzieci od najmłodszych lat mają styczność
z Internetem i nowymi technologiami. najpierw poprzez zabawę, a z upływem czasu poruszają się po świecie wirtualnym w konkretnym, wytyczonym sobie celu.

Z Internetu korzystają dziś coraz młodsze dzieci. Oprócz pożytecznych treści mogą natrafić na te szkodliwe jak np. pornografia, treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć lub nawołujące do nietolerancji. Obowiązkiem rodziców jest nauka bezpiecznego surfowania oraz uchronienie najmłodszych przed zagrożeniami.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Rodzice dbający o bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni pamiętać o swojej roli
i odpowiedzialności w tym zakresie. Należy podjąć następujące działania w celu zminimalizowania ryzyka dostępu do niewłaściwych dla dzieci treści.

1. Zainstalować w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowanie typu ,,kontrola rodzicielska" lub włączyć tę funkcję w oprogramowaniu urządzenia.

2. Stworzyć na komputerze różne profile użytkowników z przypisanymi im odpowiednimi uprawnieniami.

3. Ustawić opcję bezpiecznego filtra w przeglądarce internetowej.

4. Umiejscowić komputer w widocznym miejscu i obserwować jakie strony odwiedza dziecko.

Zadaniem rodzica jest przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego
i bezpiecznego korzystania z sieci. Zalecamy rodzicom aby:

1. Ustalić wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, ilość czasu i cel.

2. Towarzyszyć dziecku, gdy korzysta z Internetu, pokazać ciekawe i wartościowe strony internetowe oraz aktywności w sieci.

3. Uświadomić dziecku, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i w sposób prawdziwy przedstawiają rzeczywistość.

4. Nauczyć dziecko poszukiwania informacji z wielu źródeł oraz pokazać jak krytycznie oceniać wiarygodność źródeł.

5. Poinstruować, jak ma się zachować jeśli zetknie się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci.

6. Zapewnić dziecko, że z sytuacją problemową, nie tylko w sieci, zawsze może zwrócić się do rodziców.

Przedszkolakowi w zupełności wystarczy korzystanie z Internetu maksymalnie 20-30 minut w ciągu dnia, w towarzystwie opiekuna. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy oraz rozrywki, a właściwie użytkowany może przynieść wiele pożytku dla cyfrowej edukacji dziecka.

Przydatne linki dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników w sieci.

http://www.dzieckowsieci.pl

http://www.sieciaki.pl

http://www.saferinternet.pl

http://www.dyzurnet.pl

http://www.helpline.org.pl

Strona 1 z 20

NASZE DZIAŁANIA

 • 23 adcote school

 • 22 edukatio

 • 21 rok szkoly w ruchu

 • Logo projektu s

 • 01 mistrzowie kodowania

 • 13 szkola promujca zdrowie

 • 14 wlkp siec szkol promujacych zdrowie

 • 15 eco kids eco parents

 • 16 lifelong learning programme

 • 17 kapital ludzki

 • 18 etwinning

 • 19 eco schools

 • 20 szkola wspolpracy

 • 12 sukces dziecka w naszych rekach

 • 11 frse

 • 10 pod wspolnym niebem

 • 02 fundacja sukces dziecka

 • 03 chronimy dzieci

 • 04 akademia zdrowego przedszkolaka

 • 05 biblioteka przedszkolna